Εκπαίδευση - κέντρο επίδειξης για πόρτες και παράθυρα

 

Η υποστήριξη της μηχανικής εκπαίδευσης αποτελεί μέρος της εταιρικής πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη του ηγέτη στον τομέα των κουφωμάτων  και συστημάτων  ήλιο προστασίας "ROLLPLAST".

Η εταιρεία έχει μακροχρόνια σχέση με το Πανεπιστήμιο Δασοκομίας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της επιχείρησης στην ανάπτυξη μελλοντικών τεχνικών ειδικών. Υπό αυτή την έννοια, η Rollplast ξεκίνησε ένα κοινό έργο με τη Σχολή Δασικής βιομηχανίας  για την κατασκευή ενός «Κέντρου εκπαίδευσης και επίδειξης για πόρτες και παράθυρα». Σε αυτό, οι μελλοντικοί μηχανικοί θα έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν σε ένα άνετο περιβάλλον εξοπλισμένο με σύγχρονα πολυμέσα. Θα είναι σε θέση να αποκτήσουν όχι μόνο θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τους τύπους ξύλου, υλικών, συστημάτων παραθύρων, αλλά και  πρακτικές.

 

Οι στρατηγικοί συνεργάτες της εταιρείας στο πρόσωπο των Profine, Etem, Munchinger και Winkhaus παρείχαν τους απαραίτητους καταλόγους, δείγματα και φυλλάδια και η Rollplast φρόντισε για την επισκευή της αίθουσας, τα έπιπλα και τα υλικά για την πρακτική δραστηριότητα.

Το Rollplast δεσμεύεται τακτικά ή ανάλογα με τις ανάγκες για την παροχή διαφόρων υλικών εκπαίδευσης, παρουσίασης και επίδειξης που σχετίζονται με τις ανάγκες του συγκεκριμένου κέντρου. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της εταιρείας θα συνεχιστεί και  δίνει στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και επαγγελματική εμπιστοσύνη, να προσεγγίσουν  τις σύγχρονες πρακτικές, να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες και την οργανωτική κουλτούρα της εταιρείας.